Апаратура

Уредът за вашето самочувствие Power Plate променя гравитацията. Земното притегляне е 9,81 а с Power Plate се постига гравитация 18. Като учените са установили, че когато земното притегляне е под 15 и над 20 не може да се постигне съвършено ефикасната тренировка. Това е едната от тайните на Power Plate.